الماس طبیعی و مصنوعی و درجه بندی آن ها

الماس طبیعی و مصنوعی و درجه بندی آن ها

الماس طبیعی و مصنوعی و درجه بندی آن ها

رتبه بندی الماس ها را میتوان در دسته بندی هایی مانند الماس طبیعی و مصنوعی و درجه بندی آن ها نیز مورد تغییر و بحث دانست.

میزان خالصیت و مرغوب بودن در چیست و به چه شکل میتوان آن هارا از نظر طبیعی بودن و مصنوعی بودن تشخیص داد.

تفاوت در ظاهر و ترکیبات آن ها نیز خود مورد بحث است و یکی از عواملی که به ما کمک میکند در امر شناسی اصل و یا غیر اصل یا تقلبی بودنشان.

.

الماس معجزه ای واحد در قرن معاصر

در اواسط قرن بیستم به هیچ شکل استاندارد جهانیی که همه ی کشورها آن را نیز قبول داشته باشند و مورد نظرشان باشد و بتوان الماس را بر طبق آن قضاوت و بررسی کرد وجود نداشت.
(GIA) اولین استاندارد برای درجه بندی الماس را به وجود آورد. و هم اکنون نیز در سراسر جهان برای توصیف یک الماس از آن استفاده می شود.
امروزه خریداران و فروشند های الماس هر ملیت و قوم و زبانی که داشته باشند می توانند با یک زبان واحد یا همان زبان الماس که 4C’s نامیده می شود با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
4C’s چهار خصوصیت را برای الماس مشخص می کند که عبارتند از:
Color (رنگ)،
Clarity (پاکی)،
Cut (برش)
Carat (وزن).
به وجود آمدن 4C’s در الماس دو نتیجه ی بسیار مهم را پدید آورد:
کیفیت الماس می تواند توسط یک زبان جهانی مانند همین زبان بیان شود و خریداران الماس هم اکنون می دانند که هنگام خرید باید به کدام فاکتورها در ساختار الماس توجه نمایند.

.

انواع الماس و ارزش واقعی این سنگ گرانبها

.

.

چگونه میزان کیفیت الماس ها را تشخیص دهیم

الماس ها به ذات خود دارای خاصیتی هستند که بسیار آن ها را از دیگر مواد و سایر زیورآلات مستثنی میکند.

کیفیت الماس ها به مواردی مانند درجه سختی، رنگ و میزان وجود جرم کافی در آن ها وابسته است.

برای مثال در امر زغال سنگ حرارتی ما این مبحث را مورد بحث قرار دادیم.

و گفتیم که زغال سنگ حرارتی با درجه و میزان کربنی بودن آن متفاوت جلوه داده میشود.

.

.

الماس طبیعی و مصنوعی و درجه بندی آن ها

.

انواع رنگ‌های الماس؛ با ارزش‌ترین رنگ کدام است؟


این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید