کانسارهای زغال سنگ حرارتی شمال ایران

کانسارهای زغال سنگ حرارتی شمال ایران

کانسارهای زغال سنگ حرارتی شمال ایران

میخواهیم به معرفی کانسارهای زغال سنگ حرارتی شمال ایران بپردازیم.

برای کسب اطلاعت بیشتر با ما در وب سایت کیا نشنال کول تا پایان همراه باشید.

گسترش مناطق زغال خیز شمال ایران شامل کمربندی به درازای بیش از 12 کیلومتر و پهنای 50 تا 60 کیلومتر است.

این پهنا از آذربایجان بر بخش باختری تا منتهی علیه رشته کوه های خاوری ادامه دارد.

نهشته های زغال سنگ حرارتی در شمال ایران عمدتا در رشته کوه های البرز (شامل البرز باختری، البرز مرکزی و البرز خاوری) یافت می شود.

ناحیه زغال خیز خراسان نیز در این ناحیه قرار دارد.

 

استان خراسان
خراسان

ساختار زمین شناسی البرز

 

ساختار زمین شناسی البرز بسیار پیچیده و از ناودیس ها و تاقدیس های متعددی تشکیل شده است.

ستبرای این نهشته ها که به همان سازند شمشک ( تریاس پسین_ژوراسیک میانی) نسبت داده می شوند.

این ویژگی در نقاط مختلف متفاوت است.

 

شمال ایران متن 1
شمال ایران

 

سازند زغال سنگی این حوضه تحت تاثیر نفوظ دایکهای آذرین قرار گرفته است.

این مسئله به چین خوردگی و انحراف در امتداد رگه های زغال سنگی منجر گردیده است.

 

وجود فسیل در منطقه

وجود فسیل های گیاهی خشکی و نیز فسیل های حیوانی دریاچه ای در نهشته های زغال دار حوضه زغال سنگی البرز گویای نوع لیمنیک این حوضه است.

در سازند های تریاس پسین، رگه های زغال سنگی عمدتا از نوع آنتراسیت و بنابراین قابلیت کک شوندگی هستند.

بالاترین بخش تریاس پسین و پایین ترین بخش سازند زوراسیک شامل رگه های زغال سنگ با ستبرای کمتر از یک متر و دراای قابلیت کک شوندگی هستند.

در بخش های میانی سازند ژوراسیک نیز رگه های از زغال سنگ های کک شو ( چرب گازی و گازی) یافت می شوند. کانسارهای زغال سنگی شمال ایران به سه بخش اصلی البرز باختری، البرز مرکزی و البرز خاوری تقسیم می شوند.

در مطلب بعدی به بررسی کانساره های زغال سنگ حرارتی در البرز مرکزی خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.


این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید