کانسار های زغال سنگ حرارتی در البرز مرکزی

کانسار های زغال سنگ حرارتی در البرز مرکزی

کانسار های زغال سنگ حرارتی در البرز مرکزی

در ادامه به تشریح کانسار های زغال سنگ حرارتی در البرز مرکزی می پردازیم، تا پایان این مطلب با ما در سامانه اینترنتی کیا نشنال کول همراه باشید.

کامل ترین برش نهشته های زغال دار با ستبرای 1750 متر و به سن مزوزوئیک پیشین در البرز مرکزی (آلاشت) یافت گردیده است. زغال سنگ حرارتی در برخی نقاط این ناحیه مرغوبیت چندانی ندارد( معدن کارمزد) و در برخی معادن(آلاشت و کیاسر) کیفیت زغال سنگ حرارتی از نظر کک شوندگی مرغوب است. تعداد کمی از لایه های متعدد زغال سنگ حرارتی این منطقه که ستبرای آنها به ندرت بالغ بر یک متر می شود قابل کار هستند. به اعتقاد معین السادات مرتضوی(1372) در ابتدای ژوراسیک، تکاپوهای رژیم هیدرو دینامیکی به تدریج در این بخش از البرز کاهش یافته و همین مساله موجب شده است که بستر های پهن و آرامی در ردوخانه ها به وجود آیند و مواد آواری، آرژیلی، کربنات ها و ذرات کوارتز آواری با ستبرای نچندان زیاد ته نشین گردند.

گیاهان آلی از نوع سیکادوفیت ها،ژینکواسه ها و تا حدودی آرتروئیت ها، سرخس ها، پتریدوسپرم ها و کونیفرها که دارای نمو زیاد در زمان تریاس-ژوراسیک بوده اند، نقش بارزی در تشکیل زغال سنگ های حرارتی منطقه البرز مرکزی داشته اند.بقایای جلبک ها در زغال سنگ های این ناحیه نیز گزارش شده اند.

 

زغال سنگ حرارتی

جنس زغال سنگ  البرز مرکزی

زغال سنگ در این منطقه از نوع هومیک و از انواع گازی، گازی چرب،کک شو ، کک شوی چرب و کک شوی لاغر است. ماسرال های عمده این زغال سنگ ها را ویترینیت، فوزینیت، نیمه فوزینیت و لپتینیت تشکیل می دهند. اگرچه در البرز مرکزی کاسنار های متعدد کوچک و بزرگ زغال سنگی وجود دارد، بزرگترین آنها حوضه های زغال سنگی زیر آب، شمشک، آلاشت و گلندرود هستند.

زغال سنگ های این ناحیه را بر اساس میزان خاکستر و گوگرد به چندین گروه تقسیم می کنند که مقدار خاکستر آنها بین 10 درصد ( منطقه زیر آب و آلاشت دو) تا به ندرت بیش از 5 درصد ( معدن گاجره) متغییر است. از دیگر ویژگی های شیمیایی این زغال سنگ ها می توان به میزان رطوبت (0.24 تا 0.4 درصد) اشاره کرد.ارزش کالری زغال سنگ های این منطقه بین 7430 تا 8820 کیلو کالری متغییر است و کمترین مقدار در زغال سنگ های حرارتی شعله بلند و گازی و بیشترین میزان در انواع کک شو یدده می شود.

موقعیت جغرافیایی برخی از معادن حوضه البرز مرکزی و ویژگی های لایه های زغال سنگی آنها در مقالات بعدی به طور کامل بررسی می گردد


این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید